Profil Pimpinan

 

1

Nama Lengkap

EDI SUPRIANTO, S.Pd.,M.M

2

NRP

 19700601 199702 1 005

3

Pangkat dan Golongan Ruang

 Pembina Tk.1 (IV/b)

4

Tempat lahir / tanggal lahir

                   , 01 Juni 1970

5

Jenis Kelamin

 Laki- Laki

6

Agama

 Islam

7

Status Perkawinan

 KAWIN

8

Alamat Rumah

a. Jalan

 

b. Kelurahan/Desa

 

c. Kecamatan

 

d. Kabupaten/Kota

 Way Kanan

e. Propinsi

  Lampung

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO

TINGKAT

NAMA PENDIDIKAN

JURUSAN

STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN

TEMPAT

1

2

3

4

5

6

1

SD

 

 

   

2

SLTP

 

 

 

 

3

SLTA

       

4

D.I

 

 

 

 

5

D.II

 

 

 

 

6

D.III /AKADEMI

 

 

 

 

7

D.IV

 

 

 

 

8

S.I

       

9

S.2

 

 

 

 

10

S.3

 

 

 

 

 

RIWAYAT JABATAN 

 

NO

 

Pekerjaan/Jabatan

 

 

Mulai dan sampai

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  TANDA JASA  DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH

NO

NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN

TAHUN PEROLEHAN

NAMA INSTANSI YANG MEMBERI

1.     

     

2.     

     

3.     

 

 

 

4.     

     

 

KELUARGA (ISTERI)

NO

NAMA

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

TANGGAL NIKAH

PEKERJAAN

1

2

3

4

5

6

 

1.     

 

         

 

KELUARGA (ANAK)

NO

NAMA

JENIS KELAMIN

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

SEKOLAH/ PEKERJAAN

 

1

2

3

4

5

6

 

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

         

 

 BAPAK DAN IBU KANDUNG

 

NO

 

NAMA

TANGGAL

LAHIR/UMUR

 

PEKERJAAN

1

2

3

4

1.      

 

 

2.         

     

 

      SAUDARA KANDUNG

 

NO

 

NAMA

 

JENIS KELAMIN

 

TANGGAL LAHIR/UMUR

 

PEKERJAAN

1

2

3

4

5